Σκοπός της Πράξης είναι
να προάγει την κοινωνική συνοχή και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των άνεργων νέων και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών
Αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος υπηρεσιών σε 8.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» η οποία  αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος υπηρεσιών σε 8.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός της Πράξης είναι να προάγει την κοινωνική συνοχή και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των άνεργων νέων και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η αναγκαιότητα της πράξης προκύπτει κυρίως από την ένταση του φαινομένου των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει

Επαγγελματική συμβουλευτική

Επαγγελματική συμβουλευτική

Επαγγελματική κατάρτιση

Επαγγελματική κατάρτιση

(θεωρητική κατάρτιση & πρακτική άσκηση)

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

Ειδικότερα, κάθε άνεργος νέος που θα συμμετέχει στην Πράξη θα λάβει:

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών προβλέπονται δια ζώσης ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, με στόχο την υποβοήθηση του ατόμου στον (επανα)σχεδιασμό της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η φυσιογνωμία (προφίλ) των ωφελουμένων και διερευνώνται οι ανάγκες, δυνατότητες και δεξιότητές τους, που εφάπτονται με ζητήματα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας. Μέρος των σχετικών υπηρεσιών προβλέπεται επίσης να παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της τόσο της θεωρητικής κατάρτισης όσο και της πρακτικής άσκησης, ώστε να να διασφαλιστεί η διασύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δια ζώσης και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε μίγμα που θα προκύπτει σύμφωνα με τις εκροές της εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενεργειών και εργαλείων εξειδικευμένης σύζευξης (matching) που θα ανατροφοδοτηθούν από τη συμβουλευτική διεργασία και τη θεωρητική κατάρτιση.

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα μετάσχουν υποχρεωτικά σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων τους, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα αφορά στα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που παρακολούθησαν οι ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι και θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες θα είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο θα λάβουν οι νέοι που θα συμμετέχουν στην Πράξη και θα  ολοκληρώσουν με επιτυχία την κατάρτιση, ορίζεται σε  πέντε (5) ευρώ την ώρα. Ειδικότερα  για τους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία :

1200
πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 700 ωρών

1000
πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 560 ωρών

700
πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

 1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 3. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
 4. Βοηθός τεχνικών δικτύων υπολογιστών
 5. Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων

Κυκλική οικονομία & Περιβάλλον

 1. Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 2. Διαχείριση αποβλήτων
 3. Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακό πόρος
 4. Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια

Μεταποίηση

 1. Βοηθός τεχνίτη ένδυσης
 2. Βοηθός τεχνίτη υποδημάτων
 3. Βοηθός σιδηρουργού
 4. Βοηθός επιπλοποιού

Τουρισμός

 1. Δημιουργικός τουρισμός
 2. Εναλλακτικός τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 3. Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός
 4. Οικολογικός και περιηγητικός τουρισμός
 5. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

Υγεία και Ευεξία

 1. Υπάλληλος βρεφονηπιοκομείου
 2. Υπάλληλος εργαστηρίου εργοθεραπείας
 3. Υπάλληλος νοσηλευτικής μονάδας γενικής νοσηλείας
 4. Υπάλληλος φαρμακείου

Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

 1. Υπάλληλος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Τομέας δομικών υλικών + Μετάλλου

 1. Βοηθός τεχνολόγου ξύλου
 2. Επισμαλτωτής/τρια

Start typing and press Enter to search

Μετάβαση στο περιεχόμενο